Onderwijs Mobiliteits Centrum
Invallers Online

De vervangingspool voor Walcheren en de Bevelanden is een initiatief van het Onderwijsmobiliteitscentrum Vlissingen en werkt voor scholen in het basisonderwijs. Het doel van deze samenwerking is een duidelijker en efficiënter inzicht verschaffen in de vraag naar en het aanbod van vervangend onderwijspersoneel. Tevens kunnen gemotiveerde en getalenteerde jonge leerkrachten middels de vervangingspool een blijk van hun kunnen geven wat kan resulteren in een langdurig dienstverband op een van de deelnemende scholen.

De coördinatie van deze vervangingspool is in handen van André Priester en Ellen Poppe. Zij zijn de personen die de aanvragen van de deelnemende scholen in behandeling nemen. Tevens dragen zij zorg voor de administratie en aanmelding van vervangers. Voor aanmelding bij onze vervangingspool kun je een mail sturen naar vervanging@zeelandnet.nl