Onderwijs Mobiliteits Centrum
Invallers Online

Zomerschool 2019

 

15 april 2019, 2e oproep 

Voor de Zomerschool Vlissingen zoeken wij enthousiaste leerkrachten.

 

De Zomerschool

De gemeente Vlissingen heeft samen met de schoolbesturen Archipel, Onze Wijs en Prisma de wens uitgesproken een vervolg te geven aan het succesvolle project van onderwijstijd verlenging. Dankzij de (financiële) inzet van genoemde partijen is de uitvoering van de Zomerschool voor het 10eachtereenvolgende jaar mogelijk voor de alle leerlingen van de Vlissingse en Souburgse basisscholen uit de (huidige) groepen 4 t/m 7. 

 

Waarom een Zomerschool?

In de zomerschool wordt gedurende ruim drie weken in de zomervakantie extra onderwijstijd gegeven. De zomerschool is specifiek gericht op leerlingen die ontwikkelingsachterstanden  hebben of onderpresteren op het gebied van taal, lezen en rekenen. 

De keuze is gemaakt om de zomerschool voor deze doelgroep gedurende ruim drie weken in te zetten. Dat betekent een effectieve uitbreiding van de leer- en instructietijd. Deze biedt niet alleen de mogelijkheid de terugval in leerprestaties te voorkomen bij een groep leerlingen. Het biedt tevens een serieuze kans specifieke achterstanden op reken-, lees- en of taalgebied in te lopen. 

 

Opzet van uitvoering 

De Zomerschool Vlissingen  zal zomer 2019, afhankelijk van de aanmeldingen, maximaal  bestaan uit vier groepen met tussen de 12 en 16 leerlingen (groep 4 t/m 7) die afkomstig zijn uit de gemeente Vlissingen. 

Iedere groep heeft een volledig bevoegde leerkracht die mede wordt ondersteund door een onderwijsassistent. De inzet van de onderwijsassistent is gericht op een aantal zaken, zoals het ondersteunen van de leerkracht bij de uitvoering van de lesgevende taken en bij het ondersteunen van het levensecht leren in de middag. 

De Zomerschool telt (max.) vier groepsleerkrachten, twee onderwijsassistenten en een inhoudelijk schoolleider/directeur. 

De Zomerschool zal gedurende 4 weken in brede school De Combinatie zijn gehuisvest. De school start op de donderdag van de eerste schoolvakantieweek (11 juli) en eindigt drie weken later ook op donderdag. Het personeel zal vier weken worden aangesteld en besteedt de eerste drie dagen aan voorbereiding, kennismaking en scholing. De vrijdag na de afsluiting staat in het teken van opruimen en uitwerken van de schriftelijke overdracht aan de reguliere leerkrachten door de inzet van het portfolio. De weekafsluiting zal twee keer op vrijdag en één keer op de laatste donderdag in de derde week met de leerlingen en ouders worden georganiseerd. 

 

Levensecht onderwijs

Levensecht leren is een concept van leren dat weliswaar verwant is aan begrippen als ‘boeiend leren’ en ‘ervaringsgericht leren’, maar wordt (weer net even) anders ingevuld. We omschrijven levensecht leren als een onderwijskundig concept waarbij het cognitieve leerproces van kinderen heel bewust ondersteund wordt door middel van praktijk- en ervaringsgericht onderwijs dat kinderen in staat stelt om het geleerde te relateren aan hun eigen dagelijks leven en dat van anderen.

Het is daarbij van belang dat de professional zich realiseert dat levensecht leren geen synoniem is voor een aanpak waarbij ‘uitstapjes maken’ of ‘leuke activiteiten verzinnen’ centraal staan. Als er in de Zomerschool uitstapjes gemaakt worden of aansprekende activiteiten plaatsvinden, dan staan die uitstapjes en activiteiten nooit op zich: ze dienen altijd het hogere doel, namelijk het aanbieden van lesstof die kinderen kunnen relateren aan hun eigen dagelijks leven en dat van anderen. De lesstof wordt hiermee betekenisvol(ler) voor deze kinderen. Middels levensecht leren kunnen kinderen de koppeling tussen school en de wereld maken en wordt het geleerde relevant binnen een voor kinderen toepasbare en toegankelijke context. Voor meer informatie, zie onze website: www.levensecht-leren.nl

 

Gezocht: enthousiaste leerkrachten 

Wij bieden een aanstelling van 4 weken voor leerkrachten met een zonnige instelling: van maandag 8 juli tot en met vrijdag 2 augustus 2019. De leerkrachten geven les aan leerlingen uit de (huidige) groepen 4 tot en met 7. Vanzelfsprekend hebben de leerkrachten affiniteit met de genoemde doelgroep en zijn ze initiatiefrijk en flexibel. 

De leerkrachten hebben interesse in de specifieke werkwijze. De leerkrachten zullen een korte scholing volgen om het onderwijsconcept ‘levensecht leren’ inhoud te kunnen geven in de uitvoering. Daarna brengen ze wat ze hebben geleerd in de praktijk. De leerkrachten verzorgen de lessen en de rapportages. Ze hebben specifiek aandacht voor groepsvorming en een veilig pedagogisch klimaat. De kinderen komen van alle betrokken scholen binnen de gemeente Vlissingen. 

De werving van de leerkrachten vindt zowel plaats binnen de huidige personeelsgroep van de betrokken besturen als daarbuiten. 

De tegenprestatie voor uw inzet bestaat uit ‘tijd voor tijd’ of extra salaris of een combinatie van beiden. Dit volgens nader te maken afspraken met het bestuur. 

 

 

De brieven
Geïnteresseerd? Stuur dan een gemotiveerde brief aan de projectleider, dhr. E. Eshuis, per mailadres van mevr. Karin Stobbelaar, kstobbelaar@rpcz.nl 

De schriftelijke sollicitatie moet uiterlijk 23 mei2019 in het bezit zijn van de adviescommissie. De sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf 24 mei of eerder bij RPCZ, Edisonweg 2 te Vlissingen.

 

 

Meer informatie: 

Mevr. Siham Darkaoui, directeur Zomerschool, tel. 06-39094961

Dhr. Emile Eshuis, projectleider Zomerschool, RPCZ, tel. 06-21821947

 

Kamperschouw Kamperland 

Ervaring opdoen op een school die vol in ontwikkeling is? 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht die tussen de mei- en grote vakantie op woensdag en donderdag voor groep 7/8 wil staan, dinsdag en vrijdagmorgen rt wil verzorgen en incidenteel in wil vallen in andere groepen. 

De Kamperschouw is een school in Kamperland met 133 leerlingen verdeeld over 7 groepen op slechts een kwartiertje rijden van Middelburg of Goes.

We bieden een enthousiast team waar je veel van kunt leren en lieve, behulpzame leerlingen die een topper zoeken om een geweldige musical met ze weg te zetten.

Geïnteresseerd? Bel 0113-376116 | 0629840460 of mail naar kamperschouw@primas-scholengroep.nl

Directeur: Martijn van den Aarssen | www.dekamperschouw.nl

 

Onderwijsassistenten

We hebben weer diverse plaatsingsmogelijkheden voor onderwijsassistenten.

Ook de nieuwe subsidieregeling ter verlaging van de werkdruk op scholen in het primair onderwijs gaat veel werkgelegenheid voor onderwijsassistenten opleveren.

Ben je op zoek naar een baan voor meerdere dagen per week en heb je een minstens een MBO 3 diploma neem dan direct contact op via andre@mcoz.nl of bel 0118-200095 / 06-30005526.